Veel gestelde vragen


Hoe kan ik betalen

De reservatie wordt enkel aanvaard na de betaling van het gevraagde voorschot (25% van de huurprijs). De rest van de huurprijs dient minstens 4 weken voor aankomstdatum betaald te worden. De betaling kan uitsluitend gebeuren via bankoverschrijving op het nummer: IBAN: BE49 0015 9290 2371 SWIFT/BIC: GEBABEBB. Indien de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de aankomstdatum wordt afgesloten, moet meteen de gehele huurprijs worden voldaan.

De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig betaald is.

Bij niet-tijdige betaling wordt de reservatie geannuleerd. Het vooruitbetaalde bedrag van 25% geldt dan als annuleringskost.

De huurwaarborg van 200,00 EUR wordt eveneens door de huurder betaald, minstens 4 weken voor aankomstdatum.

De huurwaarborg zal na de huurperiode aangewend worden om de kosten van herstellingen of vervangingen die voortvloeien uit beschadigingen of verliezen die de huurder heeft veroorzaakt aan de woning of aan de inhoud ervan te betalen. Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Indien er schade vastgesteld wordt, zal de vereffening gebeuren zodra alles hersteld of bijgevuld is. De terugbetaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer dat door de huurder opgegeven is.

De huurder kan op elk ogenblik het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld. Hij zal de verhuurder schadeloos stellen voor de schade die hij geleden heeft als gevolg van de opzegging.De schadeloosstelling is als volgt:

  • Kosteloos: indien de boeking minder dan 7 werkdagen geleden is geplaatst.
  • 30% van de huurprijs: tot 4 weken voor de aankomstdatum
  • 100% van de huurprijs: vanaf 4 weken voor de aankomstdatum

In geval van oorlog, staking, natuurrampen, overlijden van verhuurder e.d. kan de verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade aan de huurder de huurovereenkomst ontbinden.


Zijn huisdieren toegelaten?

Huisdieren zijn niet toegelaten. Indien de aanwezigheid van een huisdier wordt vastgesteld, wordt de waarborg ingehouden.


Mag er gerookt worden in de vakantiewoning of de tenten?

Er geldt een strikt rookverbod in de vakantiewoning en de tenten. Er mag enkel buiten gerookt worden. Gelieve de peuken in de daarvoor bestemde asbak te gooien.


Welke faciliteiten zijn er aanwezig voor baby's en kinderen

In de vakantiewoning zijn volgende zaken aanwezig: 

  • 2 opgemaakte kinderbedjes
  • 2 kinderstoelen
  • 1 ververskussen
  • 1 tummy tub
  • 2 opstapjes
  • divers speelgoed

Gastenboek

We hebben samen met de kinderen, kleinkinderen en overgrootmoeder het nieuwe jaar in de gezellige en knusse sfeer van jullie huisje mogen vieren! Van de jongste (9 maand) tot de oudste (83 jaar) hebben we hier een supertijd gehad! Bedankt!

Copyright © 2018. Aan de Vleterbeke.